Før udgravningen af havnen, var der blot vand på engen mellem Næsbyhoved Skov og Kanalvej.
Til højre ses det fredede egetræ, og til venstre for dette ses Fuglsanghuset. Fuglsanghuset eksisterer dog ikke længere, idet det blev revet ned omkring 1995.

Foto: ca. 1930

Fotograf: ukendt

Kilde: Odense Stadsarkiv