Udgravning af Odense Motorbådshavn blev påbegyndt i 1937.
Det store projekt blev udført af nødhjælpsarbejdere, som var blevet udkommanderet af myndighederne.
På billedet ses et arbejdssjak blot udstyret med skovle og trillebøre.
Gravearbejdet har med garanti givet mange vabler i hænderne.
Heldigvis tog en hest det tunge læs.

Foto: 1937

Fotograf: H. Lønborg

Kilde: Odense Stadsarkiv