Foto: Carl Adolf Bjørn Jensen
Motorbådshavnen ved Slotsbakkevænget
Farvedias med dateringsnoten: Periode 1935-1945